Regulace superkanthalových pecí

Zakázková úprava regulátoru HtIndustry umožňující regulovat superkanthalovou pec s kontrolou proudu topnými tělesy.


Regulátor měří proud topným tělesem a upravuje výstupní výkon tak, aby nebyla překročena hodnota maximálního povoleného proudu tělesem.


Popis regulace superkanthalové pece

Produkty: HtIndustry