HtMonit
Dokumentace
Prospekt
Návod
 

HtMonit

Program je určen pro monitorování a archivaci naměřených hodnot až 4 zařízení osazených regulátorem, příp. měřičem řady Ht (Ht200, Ht205, HtIndustry, Ht40AL, Ht40A, Ht40B, Ht40T, Ht60B, Ht60M a Ht100, ...).

Vyzkoušet můžete:
 - demoverzi programu HtMonit_v 6.3 (pouze pro Windows10),

 - demoverzi programu HtMonit_v 6.2 (pro starší verze Windows).

V programu je umožněno monitorování 4 přístrojů, zápis měřených hodnot, ... . Omezena je práce s databází.


Po zadání licenčního čísla je program plně funkční. Cena licence je 4950,- Kč. 

POPIS PROGRAMU

Program nainstalujte na počítačí s OS Windows7 a novějším.

Počítač je s přístroji propojen komunikační linkou EIA485. Tato linka je realizována externím převodníkem RS232/EIA485, LAN/EIA485 nebo USB/EIA485.

Po zapojení přístrojů a nastavení programu je možné monitorovat a archivovat všechny měřené hodnoty.


PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

V horní části jsou zobrazeny monitorované přístroje, v dolní části je grafický průběh technologického procesu.

V grafu lze nastavit:

•  délku časové osy,

•  y-ové osy a přiřazení průběhů těmto osám,

•  sílu a barvu čar,

•  tiskárnu.


Dalšími funkcemi programu jsou:
•  programování profilů u regulátorů Ht200, Ht205, HtIndustry, Ht40A, Ht40AL, Ht40P, HtCeramic,
•  přenos dat z dataloggerů Ht200, Ht205, HtIndustry, HtCeramic, Ht40P a Ht100.


 
Okno "NASTAVENÍ"V okně lze nastavit:

 •  připojené přístroje (pomocí funkce automatické detekce),
 •  komunikační linku,
 •  periodu archivace dat,
 •  jazyk (čeština, angličtina, němčina, ruština).Okno "DATABÁZE"

 

 
Okno je určeno pro zálohu a obnovu databáze.