Monitorování spotřeby energie

Měření spotřeby elektrické energie pomocí měřiče EM24

 

EM24 je elektroměr / analyzátor sítě dodávaný ve dvou verzích:

• elektroměr s přímým měřením spotřeby (max. 65A),

• elektroměr s nepřímým měřením spotřeby pomocí proudových transformátorů.

 

Měřené údaje lze monitorovat na počítači pomocí programu HtMonit nebo zaznamenávat dataloggerem Ht810.

 

 

Elektroměr EM24 měří následující veličiny:

• činnou energii (kWh)

• jalovou energii (kvarh)

• činný výkon (kW)

• průměrný činný výkon v časovém úseku (kW dmd)

• max. činný výkon v časovém úseku (kW dmd max)

• jalový výkon (kvar)

• zdánlivý výkon (kVA)

• průměrný zdánlivý výkon v časovém úseku (kVA dmd)

• max. zdánlivý výkon v časovém úseku (kVA dmd max)

• pořadí fází

• účiník (PF)

• frekvenci (Hz)

• měření pro tři nezávislé uživatele a čtyři tarify

• měření napětí jednotlivých fází (V)

• měření proudu v jednotlivých fázích (A)