Řídící systémy s PLC SIMATIC


S programovatelnými automaty Simatic realizujeme řídící systémy výrobních linek.

Automaty mohou zajišťovat:
 - PID regulaci vč. automatického nastavení regulačních parametrů
 - řízení pohybových mechnismů (dopravníky, dveře, ...)
 - řízení frekvenčních měničů
 - archivaci technologických dat
 - dálkovou správu řídícího systému
 - ...Příklady realizací:Řízení výrobní linky povrchové úpravy

Skládá se z následujících sekcí:
 - řízení 4 oplachových / odmašťovacích kabin
 - řízení a regulace sušící pece
 - řízení a regulace vypalovací pece
Systém je navázán na samostatný systém řízení dopravníku.
 


Použitý HW:
 - Simatic S7-300, řídící jednotka
 - 280 digitálních vstupů
 - 160 digitálních výstupů
 - 10 teplotních vstupů (Pt100, termočlánek)
 - řízení 14 frekvenčních měničů
 - archivace technologických dat
U systému je realizována vzdálená správa.