Ht200
Dokumentace

Ht200
programový PID regulátor pro průmyslové aplikace
 

 •  programový regulátor (30 programů po 25-ti krocích)
 •  PID / dvoupolohová / třípolohová kroková regulace
 •  1 vstup, 7 výstupů
 •  LAN rozhraní (na zadním panelu)
 •  USB rozhraní (na čelním panelu)
 •  2 komunikační linky EIA485
 •  dva digitální vstupy
 •  datalogger měřených hodnot (10000 záznamů)
 •  datalogger zpráv o činnosti přístroje (5000 záznamů)
 •  datalogger teploty okolí (5000 záznamů)
 •  start programu pomocí klávesnice
 •  start programu hodinami reálného času
 •  záruka 3 roky
 •  zajištěný servis 


 Obsluha regulátoru 


 • ovládání menu technikou
 • jednoduchá obsluha - dlouhé nápisy parametrů
 • nastavení jazyka - čeština / angličtina / němčina  Řízení žádané hodnoty 
 


 • programová regulace (30 programů po 25-ti krocích)
 • regulace na konstantní hodnotuStart programu
 • pomocí klávesnice
 • hodinami reálného času
 • digitálním vstupem
 • komunikační linkou

  Regulace 

regulátor může ovládat soustavu následujícími typy regulací:
 


PID regulace

Nejvíce používaná. Umožňuje regulaci na nulovou odchylku.
Výstup může být polovodičový, relélový, napěťový nebo proudový.


 

Dvoupolohová regulace

Jednoduchá regulace, není možné dosáhnout nulové odchylky,


 

Třípolohová kroková regulace

PID regulace se dvěma výstupy pro ovládání ventilů.
Poloha ventilu je počítána z doby přeběhu.


  Dataloggery v regulátoru 

Regulátor Ht200 ukládá data do 3 dataloggerů:

 


Datalogger měřených hodnou zaznamenává:

 • měřenou a žádanou hodnotu regulátoru Ht200
 • měřené hodnoty max. 7-mi "Slave" regulátorů
 • stav externího měřiče spotřeby energie
 • číslo spuštěného programu

Maximální počet záznamů je 10000
.
 
 

Datalogger zpráv zaznamenává:

 • změny nastavení parametrů v konfigurační a obslužné úrovni
 • čas startu / ukončení a přerušení programu
 • překročení alarmových mezí
 •  ...

Maximální počet záznamů je 5000.

 
 

Datalogger teploty okolí zaznamenává:

 • teplotu okolí, tj. teplotu, v jaké přístroj pracuje

Maximální počet záznamů je 5000
.
  

Zaznamenané hodnoty lze přenášet na externí Flash paměť nebo přes komunikační linku do počítače.
 


 Diagnostika práce regulátoru 

Regulátor uchovává důležité informace o své činnosti (konfiguraci, změny nastavení parametrů, okolní teplotu, ...).
Tyto informace lze jednoduše překopírovat na externí Flash paměť do "INFO" souboru a zaslat dodavateli zařízení k provedení diagnostiky práce zařízení.

 


INFO soubor obsahuje:

 • konfiguraci a jméno přístroje

 • informaci o překročení teploty okolí

 • nastavení přístroje (parametry konfigurační a
   obslužné úrovně)

 • zprávy o činnosti přístroje (změna parametrů,
   start programu, ...)

 • datalogger teploty okolí