Ht40B
univerzální PID regulátor
 

 •  jeden měřicí vstup
 •  tři výstupy pro regulaci
 •  komunikační linka
 •  rampová funkce
 •  automatický / manuální režim
 •  variabilní nastavení
 •  podřízený regulátor v systému "Master - Slave"
 •  podřízený regulátor při kaskádní regulaci
 •  regulace poměru
 •  třípolohová regulace kroková
 •  třípolohová regulace se zpětnou vazbou
 • ; retransmit výstup
 •  digitální vstupy
 •  záruka 3 roky