Ht205
Dokumentace

Ht205
programový PID regulátor pro průmyslové aplikace
 

 •  programový regulátor (30 programů po 15-ti krocích)
 •  PID / dvoupolohová / třípolohová kroková regulace
 •  1 vstup, 7 výstupů
 •  LAN rozhraní (na zadním panelu)
 •  2 komunikační linky EIA485
 •  dva digitální vstupy
 •  datalogger měřených hodnot (500 záznamů)
 •  datalogger zpráv o činnosti přístroje (200 záznamů)
 •  datalogger teploty okolí (500 záznamů)
 •  start programu pomocí klávesnice
 •  start programu hodinami reálného času
 •  záruka 3 roky
 •  zajištěný servis
 


 Obsluha regulátoru 


 • ovládání menu technikou
 • jednoduchá obsluha - dlouhé nápisy parametrů
 • nastavení jazyka - čeština / angličtina / němčina  Řízení žádané hodnoty 
 


 • programová regulace (30 programů po 15-ti krocích)
 • regulace na konstantní hodnotuStart programu
 • pomocí klávesnice
 • hodinami reálného času
 • digitálním vstupem
 • komunikační linkou

  Regulace 

regulátor může ovládat soustavu následujícími typy regulací:
 


PID regulace

Nejvíce používaná. Umožňuje regulaci na nulovou odchylku.
Výstup může být polovodičový, relélový, napěťový nebo proudový.


 

Dvoupolohová regulace

Jednoduchá regulace, není možné dosáhnout nulové odchylky.


 

Třípolohová kroková regulace

PID regulace se dvěma výstupy pro ovládání ventilů.
Poloha ventilu je počítána z doby přeběhu.


  Dataloggery v regulátoru 

Regulátor Ht205 ukládá data do 3 dataloggerů:

 


Datalogger měřených hodnou zaznamenává:

 • měřenou a žádanou hodnotu regulátoru Ht205
 • měřené hodnoty max. 7-mi "Slave" regulátorů
 • stav externího měřiče spotřeby energie
 • číslo spuštěného programu

Maximální počet záznamů je 500
.
 
 

Datalogger zpráv zaznamenává:

 • změny nastavení parametrů v konfigurační a obslužné úrovni
 • čas startu / ukončení a přerušení programu
 • překročení alarmových mezí
 •  ...

Maximální počet záznamů je 200.

 
 

Datalogger teploty okolí zaznamenává:

 • teplotu okolí, tj. teplotu, v jaké přístroj pracuje

Maximální počet záznamů je 500
.
  

Zaznamenané hodnoty lze přenášet přes komunikační linku do počítače.